ورق استیل در صنعت داروسازی

در کشور ما با وجود شرکتهای متعدد دارویی و لزوم کشف بازارهای جدید و توسعه و رسوخ در بازارهای خارجی برای بهرهگیری از ظرفیتهای بیشتر در تولید، برند شرط لازم برای رقابتپذیری در داخل و رویداد حضور در بازارهای جهانی است. چرا که دستگاه اسکرابر صنعتی علاوه بر قدرت پاک کنندگی بالا، مجهز به سیستم خشک کن نیز بوده و شما همزمان با شستشوی آب، میتوانید آلاینده های باقی مانده را جمع آوری کرده و اجازه ندهید رطوبت محیط از مقدار مجاز بالاتر رود. هر چند که پس از انقلاب اسلامی، کشور در زمینه ی تولید دارو گام های مهمی برداشت اما نباید فراموش کرد که صنعت داروسازی به طور کامل بومی نیست و جدا از نظام بین المللی توانایی ادامه ی فعالیت نخواهد داشت. تحقق این مهم با توجه به تاکید بزرگان نظام بر روی صادرات غیر نفتی می تواند آینده ی روشنی برای اقتصاد کشور رقم بزند. برند دارو به شرکتهای داروسازی این امکان را میدهد تا گسترة فروش خود را از بازار داخل به بازارهای منطقهای و فرامنطقهای افزایش دهند؛ اتفاقی که برای شرکتهای پرفروش دارو در جهان به وقوع پیوسته است.

همچنین استفاده نکردن از نخبگان این رشته در فضاهای دانش و تولید نیز از دیگر چالش های صنعت داروسازی در ایران است. سپس آنها یک «نرخ شاخص» را تعیین میكنند تا هر بار كه دارویی را از این گروه توزیع میکنند، بازپرداخت آن به داروخانهها انجام بگیرد. باید توجه داشت که هر چند روشهای انسان غارنشین ابتدایی بودند، و لیکن بسیاری از داروهای امروزی از همان منابعی که در اختیار انسان اولیه بودند منشأ گرفتهاند. صنعت داروسازی در بسیاری از زمان ها زیر تاثیر سیاست خارجی و تعاملات بین المللی دولت ها قرار می گیرد. اینجا هنر یک سیاست گذار حوزهی سلامت این است که بجای اختصاص بودجه بر داروهای عفونی، روی داروهای پیشرفته و پیچیده که معمولاً پرهزینهتر هم هستند سرمایه گذاری کند. در این نوشتار به بهانه روز داروساز وضعیت صنعت دارویی کشور در عرصه های مختلف و عوامل جهش این صنعت و موانع بر سر راه آن را بررسی می کنیم.

یک دارو برای اینکه بتواند به عنوان یک قرص وارد بازار شود، برای تولید تعداد زیادی از فرآیند های خاص را پشت سر می گذارد و هر کدام از این فرآیند ها می تواند سبب ایجاد غبار قابل انتقال توسط هوا شود مقدار زیادی از این ترکیبات در حین فرآیند گرد آوری و تولید دارو به وجود می آیند. در این خصوص، برند رویکردی است که به مشتریان کمک میکند تا محصول یک شرکت داروسازی را از بین محصولات شرکتهای رقیب انتخاب کنند. صنعت داروسازی کشور در چهار دهه ی گذشته با عبور از بحران های سیاسی بخصوص تحریم ها، اکنون به نقطه یی از تکامل و ظرفیت رسیده است تا در کنار صنایع داروسازی کشورهای پیشرفته به عرضه ی دارو بپردازد و نشان «ساخت ایران» روی داروهای ایرانی در کشورهای مطرح داروسازی، طنین انداز شود. در خصوص مؤلفة آسیبساز پوشش نادرست بیمه به سازمانهای بیمهگر توصیه میشود تا حد توان، سقف پوشش بیمهای برای آن دسته از تولیدکنندگانی که دغدغة تولیدشان داروی باکیفیت و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه است، معقولتر و بیش از حال حاضر در نظر گرفته شود و این حمایت ادامهدار باشد و اصولی به آن پرداخته شود.

در نهایت پیشنهادهای کاربردی با هدف بهبود وضعیت برندسازی در این حوزه ارائه میشود. شبکه حرفه ای خود را در بازار داروسازی آسیا، نمایشگاه صنایع دارویی تایلند توسعه دهید، نمایشگاه صنایع دارویی تایلند جایی است که شما با تصمیم گیرندگان کلیدی و شرکای تجاری که می توانند به شما برای سرمایه گذاری در فرصت های ارائه شده در این بازار پویا و در حال رشد کمک کنند، آشنا شده و ملاقات می کنید. نتایج این پژوهش به شناسایی و اولویتیابی 20 عامل تعیینکننده در حوزة برندسازی محصولات صنعتی استان لرستان دست یافته است. بر این اساس، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئول است که آزمون مدل شناسایی عوامل آسیبساز برندسازی در صنعت دارو چگونه است؟ دستیابی به این هدف، نیازمند مدیریت درست و بکارگیری دانش متخصصان دارویی در شرکت های بزرگ تولید دارو خواهد بود. در سال 1384 با توجه به سیاستهای گروه سرمایه­ گذاری البرز و تشکیل هلدینگ­ های تخصصی، شرکت تولیددارو به دو بخش آرایشی، بهداشتی و دارویی تفکیک شد و از همان سال بخش دارویی تحت عنوان شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص) ادامه فعالیت نمود.