ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق و نرم

3. قیمت گذاریها در این صنعت به شدت تحت نظر دولت است و کنترل دقیقی اعمال میشود. برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای مواجهه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ای از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ از قبیل ﺑﺤﺮانهای اﻗﺘﺼﺎدی، تحریم ها، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻳﺎ ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. هر کارخانه دارای منطقه ای است که در آن مواد اولیه توزین و به ظروف تمیز منتقل می کند. سپس آنها یک «نرخ شاخص» را تعیین میكنند تا هر بار كه دارویی را از این گروه توزیع میکنند، بازپرداخت آن به داروخانهها انجام بگیرد. آنها سپس «نرخ مرجع» را که مایل به پرداخت آن هستند، تعیین میکنند. در میان صنایع مختلف، صنایع دارویی یکی از بزرگترین کاربران اتاق های تمیز هستند، زیرا میکرو ارگانیسم ها و آلودگی ها نباید از طریق محصولات به بدن بیماران راه پیدا کنند. در اینجا از کارشناسان نکات بسیاری یادگرفته و دیدگاهی نسبت به آخرین نوآوری ها، تکنولوژی، روندها و پیشرفت ها در صنایع داروسازی تایلند کسب می کنید.

نمایشگاه صنایع دارویی تایلند (CPhI South East Asia) مهمترین نمایشگاه صنایع داروسازی در تایلند و سرتاسر آسیای جنوب شرقی می باشد. در اینجا با فعالان و پیشروان سه بخش از مهمترین بخش های تولیدی دارویی در تایلند شامل: اجزا و ترکیبات، ماشین آلات و تجهیزات و بسته بندی ملاقات کرده و مزیت های رقابتی که در رشد و توسعه تجارت شما کمک کننده و مفید می باشند را کسب کنید. به گزارش برنا از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رییسجمهور، محمد مخبر در نشست با اعضای سندیکای داروی انسانی افزود: تامین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب العلاج در کشور تهیه و تولید شود. میزان ارزبری داروی کشور در سال ۱۳۵۷ حدود ۵۳۰ میلیون دلار بود. به همین خاطر هم بچههایی بودند که میخواستند بروند خارج، ولی دیدند اینجا محیط خوبی است و در کشور ماندهاند. ولی برای جاهایی که چالش داریم و مشکلات مرتب ایجاد میشود، از افراد باهوش استفاده میکنیم تا هم مشکلاتمان حل شود و هم خودشان ارضا شوند که دارند با مشکلات دستوپنجه نرم میکنند، فکر میکنند و ایده میدهند.

پـژوهش حاضر قصد دارد، با توجه به جایگاه استراتژیک صنعت داروسازی بعنوان بخشی از سیستم سلامت جامعه،الگوی زنجیره تامین تاب آور را در این بخش ارائه دهد. صنعت داروسازی به عنوان یک صنعت استراتژیک در دنیا، توانسته سهم قابل توجهی در کسب درآمد و رشد اقتصادی برخی کشورها داشته باشد. داده ورزان با ۱۷ سال سابقه در صنعت طراحی وب، یکی از بازیگران تخصصی عرصه طراحی سایت صنایع داروسازی و تولیدکنندگان دارو و داروساز است که افتخار سرویس دهی به پیک دارو توسعه، صنایع داروسازی بیوسان فارمد، داروسازی تسنیم و نوآوران داروی کیمیا را در کارنامه خود دارد. بررسی ها نشان می دهد تا سال ۵۷ حدود ۲۵ درصد، از داروهای مصرفی کشور، در داخل تولید می شد، که بیشتر آن را شرکتهای چند ملیتی، به صورت تحت لیسانس تولید می کردند و ۷۵ درصد هم به صورت داروی آماده وارد کشور میشد. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. بعد از اینکه متوجه شدیم در بازار دارویی ایران چه خبر است و چه میگذرد، میتوانیم با نگرش و دید بهتری قدم در این مسیر بگذاریم؛ چه به عنوان یک تولیدکننده دارو که بداند چه دارویی سود بیشتری به شرکتش تزریق میکند، چه به عنوان یک کارآموز که بداند در کدام قسمت از این صنعت بزرگ فعالیت کند و چه به عنوان یک دانشجو داروسازی که بداند هدفی که مشخص میکند با کدام یک از سیاستهای صنعت داروسازی همخوانی دارد تا در آن مسیر قدم بردارد.

👈با توجه به پیشبینیهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، فروش صنعت داروسازی ایران تا 2024، 15 درصد افزایش پیدا میکند. یکی از این شرکتها، شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو است که زیرمجموعه هلدینگ داروسازی سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. B: در این گروه (Average Group) حاشیه سود ناخالص، بالاتر از میانگین صنعت داروسازی است که با توجه به پارامترهایی که آورده شده، مقایسه بین این چند شرکت صورت گرفته و سپس اولویتبندی انجام شدهاست. اتاق تمیز یک قرارداد کنترلی است که با آن محصولات مختلف تولید و غلظت ذرات موجود در هوا به حدود مشخص کنترل می شوند. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. در این نوشتار به بهانه روز داروساز وضعیت صنعت دارویی کشور در عرصه های مختلف و عوامل جهش این صنعت و موانع بر سر راه آن را بررسی می کنیم. 1. بیشتر تولیدات داخلی کشور داروهای اساسی و ارزان قیمت است و کمتر کسی پیدا میشود که با وجود انواع محدودیتها، اقدام به تولید داروهای برند و گران قیمت بکند.