ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق و نرم

به شکلی که سلامتی، هویت، کیفیت، قدرت و خلوص ماده دارویی را تغییر دهد، به نحوی که خواص ماده دارویی فراتر از استاندارد های تعیین شده رفته و تغییر کند . سازمان جهانی استاندارد (ISO) مجموعه ای از استانداردها را برای اتاق های تمیزتعیین کرده است. فریدون سیامکنژاد از فعالین صنعت دارویی که پس از پیروزی انقلاب برای مدتی مسئولیت شرکت دارویی بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت در بخشی از کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است درباره صنعت داروسازی پیش از انقلاب و پس از آن میگوید: در اینکه قبل از انقلاب اقلیت یهودی بیش از دیگر اقلیتها در حرفه و صنعت داروسازی حضور داشتند، شکی نیست، ولی اینگونه نبود که حرفه و صنعت داروسازی در دست یهودیان باشد. عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تأکید کرد که صنعت داروسازی نیازمند مدیریت واحد است، اما در حال حاضر میبینیم که 4 وزارتخانه در کشور درباره این صنعت استراتژیک کشور تصمیم میگیرند. حدود ۹۰ درصد فارغالتحصیلان این رشته جذب بازار کار میشوند که از این میان بیش از ۸۰ درصد جذب داروخانهها و مابقی در صنایع داروسازی (صنعت ساخت و کنترل دارو) و کارخانههای آرایشی ـ بهداشتی مشغول به کار میشوند یا در کارهای اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکنند.

برای مثال جاروبرقی صنعتی ابراهیم مورد استفاده در صنایع داروسازی به دلیل حساسیت بهداشتی بالا، به مخزن استیل ضد زنگ تجهیز شده است. برای مثال اگر بخواهیم به چند مورد از این عوامل اشاره کنیم می توان فشار بالا، محیط هایی با خلوص بالای آب و مواردی که متد های شستشو بسیار شدید و ;در عین حال خورنده است را ذکر نمود. با توجه به کارایی های خوبی که برای گرید ۳۱۶L ذکر شد، در برخی محیط ها و شرایط خاص اغلب اوقات به مقاومت در برابر خوردگی بالاتری نیاز است. خودش به تنهایی وزنه سنگینی است برای حفظ سلامت یک جامعه و کاهش بحرانهای بیماری آفرین. یکی از رویکردهایی که بیمهگران سلامت میتوانند از آن استفاده کنند، نرخگذاری مرجع است. در اینگونه موارد از ورق استیل استفاده می شود. در سال ۲۰۱۶ در نشریه اخبار جهانی استیل ضد زنگ دو مقاله بسیار مفید و آموزنده چاپ شد. ضمن آنکه ورود هر مولکول جدید به بازار، ۱۰ تا ۱۵ سال زمان میبرد. هرچند بر اساس کنوانسیونهای جهانی، دارو بهعنوان محصول استراتژیک در لیست تحریمها قرار نمیگیرد، اما مشکل انتقال پول سد بزرگی برای ورود دارو به ایران بوده و هست. چکيده : صنعت داروسازی یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بودهاست.این صنعت از بدو تاسیس در ایران تاکنون تغییرات زیادی داشته و اکنون باچالش های متعددی مواجه می باشد.بعلاوه کشور درحال ورود به سازمان تجارت جهانی است.این موضوع میتواند شرایط جدیدی را برای کل اقتصاد کشور و از جمله صنعت داروسازی پدید آورد.ارزیابی چالشهای صنعت داروسازی کشور و تاثیر عضویت درسازمان تجارت جهانی بر آنها میتواند منافع و مضاراحتمالی این عضویت را مورد بررسی قرار دهد.یافتههای این مطالعه در سه بخش جمعآوری شدند.در بخش اول، ابتدا نظرات و دیدگاههای کارشناسان مختلف حوزه صنعت داروسازی کشور از طریق جستجوی منظم مقالات موجود فارسی و انگلیسی در پایگاههای اینترنتی جمعآوری گردید.سپس مجلات فارسی زبان مرتبط با عنوان طرح، نیز مورد مطالعهی سیستماتیک قرار گرفت.

درحالیکه بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن ، عملکرد آن را تصحیح کند. در ادامه این مقاله به بررسی ویژگی های اساسی این دو عنصر و همچنین دلیل استفاده از آلیاژ های تولید شده که حاوی این دو عنصر هستند را در صنعت داروسازی بیشتر بررسی خواهیم کرد. آیین نامه های این چنینی در اکثر موارد همه تولید کنندگان را به این سمت هدایت می کنند که آن ها در نهایت از استیل گرید ۳۱۶L استفاده کنند. مقاومتی بیش از مقداری که استیل ضد زنگ گرید ۳۱۶L از خودش به نمایش می گذارد. از خواص دیگر این عناصر می توان به مقاومت بسیار بالای آن ها در برابر خوردگی اشاره کرد، به همین خاطر است که از این دو عنصر به وفور در آلیاژ های استیل ضد زنگ استفاده می شود. ورق استیل حاوی نیکل و مولیبدن نقش تامین کننده این نیازها را ایفا می کنند.

سر منشا چالش ها و مشکلات صنعت داروسازی کشور را می توان به سه حوزه سیاستهای دولت، مشکلات وساختار درونی این صنعت، برخورد تبعیضآمیز و نامناسب ناشی از تحریمهای بینالمللی نسبت داد. او در پاسخ به این سؤال که با تغییر تیم اقتصادی دولت، اولویت صنعت داروسازی چیست، گفت: اولویت با روشهای اجرایی متفاوت است. همانند پزشکی، داروسازی نیز شاهد تحولات زیادی بوده است و بسیاری از روشهای قدیمی آن منسوخ و کنار گذاشته شدهاند و آموختههای نوینی به پیکره این رشته افزوده شدهاند. بااینحال فعالان صنعت داروسازی امیدوارند که با تغییرات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد ایجاد مدیریت یکپارچهای در سازمان توسعه تجارت و گمرک باشند. امروز در مشهد شاهد یکی از بهترین دانشکدههای داروسازی هستیم. آنچه میتوان در مورد صنعت داروسازی بیان داشت این است که قبل از انقلاب این صنعت در اختیار شرکتهای چند ملیتی بود. برنامهتان برای شرکت چه بود؟ به اعتقاد این فعال صنعت داروسازی، روش تأمین نقدینگی به این شیوه دارای ایرادات فراوانی است و باید راهکار اساسی برای حل آن اندیشیده شود تا پولی که به سازمان بیمه سلامت تخصیص مییابد، بدون مشکلی به کارخانجات داروسازی تزریق شود و فعالان صنعت داروسازی بتوانند ارز و مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.