دولت در شیوه تزریق نقدینگی به صنایع داروسازی تجدیدنظر کند

در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد تقاضای 175 میلیارد تومانی بسته شد. همچنین برای دومین روز متوالی معاملات بازار سهام با مازاد تقاضا بسته شد. ارزش صفهای فروش پایانی بازار نسبت به روز یکشنبه 59 درصد افزایش یافت و 27 میلیارد تومان شد. به علاوه روند خروج نقدینگی حقیقی از بورس باز هم کاهش یافت و شاهد خروج 3 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار بودیم. در پایان معاملات روز دوشنبه، 333 نماد رشد قیمت و 129 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 67 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 26 درصد بازار افت قیمت داشتند. در فرابورس نیز شرکتهای صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)، شرکت داروسازی کاسپین تأمین (کاسپین) و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند. در چنین شرایطی شرکتهای داخلی دست به کار شدند و با تلاشهای بیوقفه و بهکارگیری نخبگان، بعضی از این داروها را در داخل کشور تولید کردند. به گفته ی وی، اگر بخواهیم روند رو به رشد تولیدهای دارویی در کشور تداوم داشته باشد، این صنعت باید به طور کامل حمایت شود چرا که زمینه های رونق آن در کشور با توجه به ظرفیت دانش آموختگان و نخبگان مناسب است. همانطور که داروسازان عرصه تولید ملی کشورمان با تلاش خستگی ناپذیر برای عدم وابستگی کامل به تولیدات دارویی خارجی در طی این سالها تلاش کرده اند و امروز ما در جایی ایستاده ایم که می توانیم بگوییم به لطف الهی بیش از نود وچند درصد از نیازهای دارویی کشور در داخل تولید می شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تعیین توالی ژنوم بیماران یکی از دغدغههایی بود که با توسعه فناوریهای همگرا و توسط شرکتهای فناور که توسط پژوهشگران راهاندازیشدهبه صورت کامل انجام میگیرد و تفسیر واریانتهای بهدست آمده توسط متخصصان شرکت صورت میگیرد. صنعت داروسازی ژنریک با حاشیه سود ۳۰ درصدی یکی از سودآورترین صنایع دنیا و یکی از ۷ صنعت پرشتاب جهان شناخته میشود. این شرکت در مسیر توسعه خود تاکنون موفق به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۰ نفر شده است. برند دارو به شرکتهای داروسازی این امکان را میدهد تا گسترة فروش خود را از بازار داخل به بازارهای منطقهای و فرامنطقهای افزایش دهند؛ اتفاقی که برای شرکتهای پرفروش دارو در جهان به وقوع پیوسته است. معاملهگران در شرایطی به استقبال معاملات روز چهارشنبه میروند که روز دوشنبه بازار سهام تغییر مسیر داد و پس از 2 روز صعودی شد و شاخص کل بورس از سطح یک میلیون و 280 هزار واحد بالا آمد. او در پاسخ به این سؤال که با تغییر تیم اقتصادی دولت، اولویت صنعت داروسازی چیست، گفت: اولویت با روشهای اجرایی متفاوت است.

اگر بگوییم تلاش های همه اعضای تیم پزشکی اعم از پزشک، دندان-پزشک، داروساز، پرستار¬، ماما و بسیاری افراد دیگر زمانی تکمیل می شود که “دارو”ی مورد نیاز بتواند بدست بیمار برسد تا پاسخ درمانی مطلوب حاصل شود، اغراق نکرده ایم. آنچه میتوان در مورد صنعت داروسازی بیان داشت این است که قبل از انقلاب این صنعت در اختیار شرکتهای چند ملیتی بود. تهران- ایرنا- محققان دانشگاه هوکایدو در ژاپن با استفاده از الکتریسیته راهکاری جدید برای بازیافت دی اکسید کربن توسعه دادند که امکان تولید ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در صنایع داروسازی را فراهم میکند. این دستاورد با حمایتهای مرکز راهبردی فناوریهای همگرا در مسیر توسعه قرار گرفته است. در مسیر توسعه محصول تاکنون سروری قدرتمند خریداری شده و چندین سال به مراکز معتبر درمانی خدمات توالییابی ارائه شده است. از جمله فناوریها و دانشهای خاص و متمایزکننده این مجموعه میتوان به ارائه خدمات روی سرور، با هسته پردازشی قدرتمند اشاره کرد که در هر مرحله از کار، از چندین نرمافزار استفاده میشود. داروساز، همانطور که از نامش پیداست، نقش بسزایی در تولید، ساخت و بررسی وضعیت هر دارویی در بدن انسان و سایر موجودات زنده دارد. استانداردهای دارویی بعضا در یکسری فارماکوپههای مدونشده وجود دارد. او توضیح میدهد: بیش از 4700 میلیارد تومان از مطالبات صنعت داروسازی بهصورت اوراق به شرکتهای پخش دارویی دادهشده است و هیچ شرکت تولیدکننده دارویی حاضر نشده است تا بهجای طلب خود، این اوراق را دریافت کند.

نظر به اینکه جامعة آماری این پژوهش، کارشناسان بازاریابی شرکتهای داروسازی عضو اتحادیة صاحبان دارویی کشور هستند؛ بنابراین ازلحاظ زمانی، مالی و مکانی این امکان برای محقق فراهم نبود که به همة کارشناسان مذکور دسترسی داشته باشد و به توزیع پرسشنامه و دریافت پاسخنامهها مبادرت کند. این دستاورد در داخل کشور، مشابه ندارد، اما یکی از نمونههای مشابه خارجی متعلق به کشور آلمان است. یکی از مهمترین حوزه های علم که نقش مهمی در تولید کالاهای راهبردی (استراتژیک) دارد، «صنعت داروسازی» است. در سال 1384 با توجه به سیاستهای گروه سرمایه­ گذاری البرز و تشکیل هلدینگ­ های تخصصی، شرکت تولیددارو به دو بخش آرایشی، بهداشتی و دارویی تفکیک شد و از همان سال بخش دارویی تحت عنوان شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص) ادامه فعالیت نمود. روز دوشنبه نماد ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد) با صف خرید 24 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. روز سهشنبه در بورس شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت)، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) و شرکت گسترش مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند.